Hakkımızda

Gökdemir&Partners Hukuk Bürosu, İstanbul Bakırköy’de bulunmakta olup, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine etkin bir hukuki hizmet verme amacı gütmektedir. Gelişen ve değişen mevzuat ve hukuk sistemi karşısında müvekkillerine etkin ve güncel hukuki birikimleri ile hukuki danışmanlık vermeyi ve dava süreç takibini misyon edinmiştir.

Ekibimiz

Av. Arif GÖKDEMİR

Avukat Arif Gökdemir, Gökdemir&Partners’ın kurucu ortaklarından biridir. Hukukun her alanında hizmet vermekle beraber; İş Hukuku, Aile Hukuku, Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdinde başvuru yapmakta ve süreci takip etmektedir.

Av. Azize ÖRGEN GÖKDEMİR

Avukat Azize Örgen Gökdemir, Gökdemir&Partners’ın kurucu ortaklarından biridir. Hukukun her alanında hizmet vermekle beraber; Ceza Hukuku, İnfaz Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvuru yapmakta ve süreci takip etmektedir.

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin etkili dava takibi ve soruşturma sürecinde gerekli işlemler konusunda hukuki hizmet sağlamaktayız.

AİLE HUKUKU

Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümüne dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SAĞLIK HUKUKU

Hasta, doktor ve sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi esnasında ortaya çıkan sonuçların ceza ve tazminat hukuku boyutunda ele alınması konularında hizmet vermekteyiz.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi ve işveren müvekkillerimize, bireysel ve toplu iş hukukundan iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik hukukuna uzanan geniş bir alanda hukuk hizmeti sunmaktayız.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Şirketlere, bireylere ve gerçek kişilere sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Kanunundan doğan davalar ve Tüketici hakem heyetine başvuru, tüketici hakem heyeti kararlarına itiraz, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklar, devre tatil uyuşmazlıkları konularında hizmet vermekteyiz.

SPOR HUKUKU

Spor Hukuku dalında, ulusal ve uluslararası alanda oluşan disiplin, hak ve alacak uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşmesel ilişkilerin tesisi konularında hizmet vermekteyiz.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, ticari ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermekteyiz.

BİLİŞİM HUKUKU

İnternet yoluyla oluşan bilişim suçlarına ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması, lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunması, internet üzerinden mal ve hizmet satan müvekkillere hukuki danışmanlık verilmesi hizmeti vermekteyiz.

MİRAS HUKUKU

Bireylerin ölümü veya haklarında gaiplik kararı verilmesi halinde mirasa konu mal varlığının yasal ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını konusunda hizmet vermekteyiz.

TAZMİNAT HUKUKU

Kişilerin maruz kaldıkları haksız fiil sonucu oluşan maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda kusurun ispatlanması ve tazminatın elde edilmesi hususlarında hizmet vermekteyiz.

İDARE HUKUKU

İdari para cezası ve idari yaptırım kararlarının iptali, tam yargı davaları, Kamulaştırmasız hukuki el atma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet vermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Mülkiyet hakkı kapsamında açılacak davaların takibi ve sonuçlandırılması, müdahalenin meni, tahliye, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, muhdesatın aidiyeti, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve birçok hukuki mesele de müvekkillere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.

KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasından kaynaklı başvuru, süreç takibi, şirket içi eğitim ve birçok hukuki mesele de müvekkillere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.

Uzman Kadro

Alanında Tecrübeli

Yenilikçi